• HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020-202123.11.2021HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2020-2021 Sáng ngày 23/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tổ chức hội nghị “Tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020-2021 kế hoạch và những giải pháp chính sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021-2022”. Đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Giám đốc […]