• HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI16.05.2022HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI      Ngày 13/5/2022, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới quý II năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp […]