Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phổ biến, tuyên truyền pháp luật

Thứ năm, 08/09/2022 355

Ngày 6/9, Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật(PBGDPL). Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Trần Văn Bách – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; tham dự Hội nghị còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện các tổ chức đoàn thể của Sở; các tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở khen thưởng.

Ảnh: Hội nghị 10 năm thực hiện Luật phổ biến tuyên truyền pháp luật

Thực hiện Luật PBGDPL, Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành các kế hoạch để triển khai Luật, bố trí cán bộ có đủ điều kiện, trình độ, năng lực, làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phù hợp với thực tiễn của đơn vị như: tổ chức các buổi tọa đàm; xây dựng tủ sách pháp luật; tuyên truyền các nội dung có tính chất cập nhật hàng ngày qua các nhóm zalo, facebook; tuyên truyền thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết thủ tục hành chính...

Trong giai đoạn 2013-2022, các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức gần 4.900 hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật tới 18 vạn lượt người; tiến hành phát hơn 90 nghìn bộ tài liệu, tờ rơi, áp phích; đưa 900 tin bài phát thanh trên báo và truyền hình.

Từ đó, tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực của pháp luật, hiệu quả quản lý của Nhà nước.

Bên cạnh đó tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, giúp nhân dân nhận thức, hiểu biết pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là những quy định về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (như: trồng trọt và lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi và đê điều, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản).

Góp phần để người dân nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật, tích cực tìm hiểu pháp luật, từ đó có những chuyển biến tích cực trong hành động, chăm lo sản xuất và nêu cao ý thức thực hiện đúng theo Hiến pháp và pháp luật.

Ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham luận những mặt đã đạt được, các mặt tồn tại trong việc PBGDPL ở từng lĩnh vực, từ đó, đề xuất các giải pháp để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Ảnh: Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật tuyên truyền phổ biến pháp luật

Dịp này, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2013 – 2022.

TH: Nguyễn Tất Thắng - TTKN

Danh sách liên quan