Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Phòng ban

     1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

     - Trưởng phòng: Đỗ Thị Thu Phương - SĐT: 094.297.1155

     2. Phòng Kỹ thuật và chuyển giao

     - Trần Văn Luận - SĐT: 0987.299.018

     3. Phòng Tuyên truyền - Huấn luyện

     - Đinh Thị Hồng Liên - SĐT: 0916.129.243

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?