Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Hội nghị trực tuyến triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); Quyết định số 150/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"

Thứ năm, 08/09/2022 337

Sáng 8/9, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến  triển khai và quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII); Quyết định số 150/QĐ-TTg về phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Đồng chí Lê Minh Hoan, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thứ trưởng, đại diện các đơn vị thuộc khối cơ quan trực thuộc Bộ: các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương…; Đại diện lãnh đạo ở các tỉnh, thành phố tham dự cuộc họp trực tuyến ở 63 điểm cầu.

Tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì; đại diện các đơn vị thuộc Sở; lãnh đạo UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT giới thiệu, quán triệt triển khai Nghị quyết 19 và Quyết định 150/QĐ-TTg.

Theo đó, Nghị quyết 19 đã xác định rõ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba nhân tố có quan hệ mật thiết, gắn bó không thể tách rời; có vai trò, vị trí rất quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Từ đó, đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Tại Quyết định 150/QĐ-TTg đã đặt ra mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững, sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và thế giới, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Phấn đấu đến năm 2050 Việt Nam trở thành một trong những nước có nền nông nghiệp hàng đầu thế giới; nông thôn trở thành nơi "đáng sống"…

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, đề ra phương hướng, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả nội dung Nghị quyết 19; Quyết định số 150/QĐ-TTg và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì điểm cầu Ninh Bình

Đối với Ninh Bình, ngay từ trung tuần tháng 7/2022, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 25/7/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng dự thảo "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW" và lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 7 sở, ngành, Liên minh HTX tỉnh và 8 huyện/thành phố . Dự thảo bám sát nội dung Nghị quyết 19, Quyết định số 150/QĐ-TTg, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và Đề án của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đối với việc thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 86/KH-UBND ngày 05/5/2022 về thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời là căn cứ để UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 thực hiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: Nền nông nghiệp đang đứng trước các nguy cơ, như biến đổi khí hậu, biến động về thị trường, biến chuyển xu hướng tiêu dùng. Điều này, đòi hỏi ngành cần đổi mới tư duy, có những hành động cụ thể mới đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế.

Vì vậy, các cấp, ngành và toàn xã hội cần có chính sách, tạo cơ hội về giáo dục, hướng nghiệp, khởi nghiệp cùng ngành nông nghiệp; Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực của người nông dân; Tạo sự đột phá trong khoa học công nghệ, tận dụng cuộc cách mạng 4.0, đẩy mạnh phát triển ngành bền vững.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng cho rằng, đối với Chương trình xây dựng nông thôn mới, các cấp, ngành, địa phương cần có chiến lược quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi, đặc trưng của làng quê, để nông thôn ngày thêm trù phú, đáng sống, chất lượng sống của người nông dân ngày một tốt hơn.

Nguyễn Tất Thắng - TTKN