Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Diễn tập An ninh quốc phòng Sở nông nghiệp và PTNT

Thứ ba, 01/11/2022 347

Sáng 31 -10, Ban Chỉ đạo diễn tập ANQP Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022.

Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến, trưởng ban chỉ đạo diễn tập phát biểu khai mạc

Cuộc diễn tập được tiến hành theo các nội dung: Chuyển lực lượng tự vệ của Sở vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị bảo đảm tác chiến phòng thủ; Thực hành khắc phục hậu quả cháy rừng trong tác chiến khu vực phòng thủ.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Vũ Nam Tiến, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Sở nhấn mạnh: Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất, toàn diện nhất về tổ chức, chuẩn bị và tác chiến phòng thủ. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ của Sở năm 2022 diễn ra nhiều lực lượng thành phần tham gia.

Để cuộc diễn tập thành công, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy đảng cơ sở, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đoàn thể tham gia diễn tập phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn lý luận với tác chiến khu vực phòng thủ, xử lý các tình huống bảo đảm đúng nguyên tắc, phù hợp với thực tiễn. Các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập phải tập trung triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng phương án đã được thông qua, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.

Cuộc diễn tập nhằm nâng cao khả năng tác chiến của lực lượng  tự vệ; rèn luyện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng và vai trò tham mưu của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ tự vệ khi có chiến tranh xảy ra.

Bế mạc đợt diễn tập, đồng chí Vũ Nam Tiến, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm đường lối của đảng, các Nghị quyết, chỉ thị  của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, của ngành về quốc phòng quân sự địa phương, đặc biệt là chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới

Tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy các cấp, năng lực điều hành của lãnh đạo Sở, các phòng và các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Chăm lo củng cố nâng cao chất lượng toàn diện của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong ngành cả về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, chủ động ứng phó với mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Đợt diễn tập thành công tốt đẹp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Đồng thời thông qua đợt diễn tập, củng cố niềm tin của nhân dân vào sức mạnh chiến đấu của lực lượng tự vệ, rút ra kinh nghiệm thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ trong tình hình mới.

Một số hình ảnh trong đợt diễn tập

Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại Hội nghị ra quyết định chuyển hoạt động

Ảnh: Hoạt động diễn tập ngoài thực địa

Ảnh: Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập

Bài, Ảnh: Nguyễn Tất Thắng - TTKN

Danh sách liên quan