Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Ký kết hợp tác xây dựng chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ tại tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 02/11/2022 337

Sáng ngày 02/11/2022, tại Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ tại tỉnh Ninh Bình giữa Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed và Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

Ảnh: AHLĐ Trần Mạnh Báo phát biểu tại lễ ký kết

Tham dự lễ ký kết, về phía Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed có Anh hùng lao động Trần Mạnh Báo – Chủ tịch tập đoàn, bà Trần Thị Trà – Phó tổng giám đốc Tập đoàn, ông Phạm Văn Hoàn – Phó tổng giám đốc, ông Phạm Xuân Sơn – Phó tổng giám đốc, bà Giang Thị Tâm – Phó tổng giám đốc và các đồng chí lãnh đạo chi nhánh Thái Bình. Về phía Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, có sự hiện diện của ông Vũ Nam Tiến – Giám đốc Sở, ông Đinh Văn Khiêm – Phó giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở, đại diện lãnh đạo một số phòng nông nghiệp của tỉnh.

Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở phát biểu thảo luận

Sau lời phát biểu chào mừng của ông Trần Mạnh Báo và ý kiến phát biểu của ông Vũ Nam Tiến, hai bên đã thảo luận nội dung và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung chính bao gồm:

- Xây dựng chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ theo nhu cầu của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed và các bên liên quan phù hợp với điều kiện canh tác tại tỉnh Ninh Bình. Trong năm 2023, bước đầu hợp tác xây dựng chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ với quy mô phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái trong tỉnh Ninh Bình để làm cơ sở nhân rộng trong các năm tiếp theo. Hai bên có kế hoạch mở rộng quy mô diện tích trong các năm tiếp theo tùy thuộc vào tình hình thực tế.

- Hai bên hợp tác, hỗ trợ nhau để đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nông dân, người sản xuất nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức sản xuất, tham gia chuỗi giá trị lúa gạo nói chung và chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ nói riêng.

- Tham quan học tập tại các vùng sản xuất, trình diễn giống lúa, thực hiện chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed trên địa bàn toàn quốc.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo để đánh giá các nội dung hoạt động, hợp tác có hiệu quả nhằm tiếp tục mở rộng, phát triển các hoạt động hợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Sau khi ký kết hợp tác, đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đã được thăm quan nhà máy chế biến và vùng sản xuất giống của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Ảnh: Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed với Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình

Với mục tiêu thỏa thuận, hợp tác để xây dựng chuỗi giá trị lúa, gạo theo hướng hữu cơ tại tỉnh Ninh Bình nhằm nâng cao giá trị sản phẩm lúa gạo đặc biệt là các sản phẩm hữu cơ, kết nối cung cầu, xúc tiến giao dịch công nghệ, hai bên tin tưởng rằng việc hợp tác này sẽ góp phần tận dụng nguồn lực và thế mạnh của hai bên, giúp hai bên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, sứ mệnh của mình và góp phần chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thành quả của hai bên trong việc sử dụng và quản lý nguồn lực, nâng cao thu nhập cho người sản xuất.

Ảnh: Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tham quan nhà máy của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

Ảnh: Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tham quan khu sản xuất giống của Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed

Nguyễn Tất Thắng - TTKN

Danh sách liên quan