Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Giới thiệu chung

Tên đơn vị: Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Ninh Bình

Địa chỉ: số 2 đường Lê Hồng Phòng, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

SĐT: 02293.872.041

Số Fax: 02293.896.445

Email: ttknklkn.snn@ninhbinh.gov.vn

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?