Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024

Thứ ba, 16/04/2024 206

          Thực hiện chương trình công tác năm 2024, được sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, ngày 16 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm, 2024.

         Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Khiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đồng chí đại diện các phòng phòng Tổ chức - cán bộ, Kế hoạch-Tài Chính,  Nghiệp vụ - Tổng hợp, cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong Trung tâm.

Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Hữu Ngọc – Giám đốc Trung tâm thay mặt ban giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành quý I năm 2024, nhiệm vụ quý II năm 2024 và báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến nông quý I năm 2024 của Trung tâm. 

         Nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Trung tâm trong quý I được đảm bảo, các nội dung chỉ đạo sát với nhiệm vụ Sở giao. Công tác tham mưu kịp thời. Trong quý I, Trung tâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kỹ thuật ngành nông nghiệp; Đối với các nhiệm vụ chuyên môn, Lãnh đạo Trung tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong quá trình triển khai trong công tác tuyên tuyền huấn luyện và chuyển giao kỹ thuật. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, coi đây là hoạt động bề nổi của Trung tâm, góp phần trong công tác vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi phương thức sản xuất theo đúng định hướng của ngành, Tỉnh. Nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật là xương sống trong công tác khuyến nông. Khuyến khích cán bộ trong Trung tâm tích cực bám sát cơ sở để có nhiều đề xuất các ý tưởng mới trong hoạt động chuyển giao.

          Tại nội dung thảo luận, các đại biểu tham gia đóng góp ý trong hoạt động chuyên môn và công tác chỉ đạo điều hành của Trung tâm trong quý I, đưa ra các giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

         Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Trung tâm Khuyến nông trong thực hiện nhiệm vụ trong quý I, đặc biệt là vai trò của Trung tâm trong công tác tham mưu ban hành định mức kinh tế kỹ thuật  ngành nông nghiệp, điều này có ý nghĩa quan trọng và lâu dài của Ngành trong việc triển khai thực hiện các chương trình phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn. Cùng với đó, công tác tuyên truyền của đơn vị được lãnh đạo Sở và các đơn vị trong ngành ghi nhận, đánh giá cao trong công tác đổi mới. Kênh truyền hình khuyến nông thực sự là kênh thông tin chủ đạo của ngành trong thời gian vừa qua và thời gian tiếp theo. Đồng thời đồng chí Phó giám đốc Sở cũng định hướng các nhiệm vụ Trung tâm Khuyến nông cần tập trung thực hiện trong thời gian tiếp theo, cụ thể:

        - Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác trong năm theo Kế hoạch và các nhiệm vụ được Sở giao tại các kết luận giao ban và nhiệm vụ đột xuất khác đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với chủ đề công tác năm của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh năm 2024.

         - Công tác tuyên truyền cần chú trọng các nội dung về chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh liên quan đến hoạt động nông nghiệp. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Sở tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong trồng trọt, chăn nuôi góp phần hạn chế tình hình dịch bệnh trong Tỉnh; quan tâm tuyên tuyền các sự kiện lớn trong năm của Tỉnh, ngành trên các các phương tiện thông tin, mạng xã hội…

         - Phát huy điểm mạnh của hoạt động khuyến nông trong công tác đào tạo huấn luyện. Chú trọng đổi mới nội dung tập huấn, phù hợp với điều kiện của các địa phương trong tỉnh.

         - Tiếp tục đề xuất và triển khai các mô hình theo chương trình khuyến nông, chương trình thực hiện Nghị quyết 32 của HĐND tỉnh, đảm bảo hiệu quả, đúng định mức, tiêu chuẩn.

         - Quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ trong đơn vị và thực hiện tốt các phong trào do Đoàn thanh niên, công đoành Ngành phát động.

           Kết luận Hội nghị đồng chí Bùi Hữu Ngọc – Giám đốc Trung tâm thay mặt tập thể lãnh đạo Trung tâm cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu xát của lãnh đạo Sở và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị có liên quan, Trong thời gian tiếp theo Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát chương trình công tác của Sở, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị để hoàn thành và hoàn thành tốt các nội dung Kế hoạch đề ra./

 

Nguyễn THị Hồng - TTKNNB