Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022

Thứ hai, 24/10/2022 362

     Từ ngày 21-23/10/2022 Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức xây dựng nôn thôn mới cho các cán bộ cấp tỉnh huyện năm 2022.

     Đến hết tháng 8 năm 2022, tỉnh Ninh Bình có 119/119 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 100%); trong đó có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (chiếm 14,3%), 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (chiếm 9,2%); 5 huyện (chiếm 83,33% số huyện) đạt chuẩn NTM.

     Tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng NTM toàn tỉnh đến hết năm 2021 là 47.880,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 7.608,7 tỷ đồng, chiếm 20,8%; Vốn tín dụng 17.498 tỷ đồng, chiếm 56,5%; Vốn doanh nghiệp 1.282 tỷ đồng, chiếm 4,1%; Vốn huy động từ cộng đồng dân cư tham gia đóng góp và tự đầu tư là 5.724 tỷ đồng chiếm 18,5%.

     Bước sang giai đoạn 2021-2025, chương trình xây dựng NTM có một số thay đổi về nội dung, các tiếp cận; bộ tiêu chí NTM cũng có những điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù từng vùng miền. Bộ tiêu chí mới của Quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025 đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu ( tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2021).

Ảnh: Trao đổi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Ninh

     Hội nghị tập huấn diễn ra trong 3 ngày kết hợp học lý thuyết và thăm quan thực tế. Tại hội trường các đại biểu được nghe đồng chí Lê Quang Lực – Phó chánh văn phòng điều phối NTM triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời các đại biểu đã được đi thăm quan trao đổi, học tập kinh nghiệm tại một số địa phương có phong trào xây dựng nông thôn mới nổi bật tại huyện Đàm Hà và Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh: Thăm quan khu săn xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc

Thông qua Hội nghị tập huấn đã giúp cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng NTM nắm vững và nâng cao kiến thưc, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và triển khai có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ đề ta trong xây dựng NTM.

Đinh Thị Hồng Liên - TTKN