Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Thứ ba, 30/08/2022 331

       Sáng ngày 30/8/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tổ chức hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các Nghị quyết được HĐND tỉnh phê duyệt tại kỳ họp 7, HĐND tỉnh khóa XV”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; đồng chí Đinh Văn Khiêm - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức có trình độ thạc sỹ trở lên trong toàn Sở.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị Đồng chí Đinh Văn Khiêm –  Phó giám đốc Sở đã triển khai Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 về việc ban hành Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 và các văn bản có liên quan về Danh mục máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp, bảo quản , chế biến và tiêu thụ nông sản; Danh mục sản phẩm đặc sản lĩnh vực nông nghiệp; Danh mục giống lúa mới, tiến bộ kỹ thuật mới. Với phương trâm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết đồng chí đã truyền đạt các vấn đề trọng tâm của Nghị quyết và các mục tiêu cần đạt được của ngành nông nghiệp trong thời gian tới toàn thể đại biểu.

Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Khiêm –  Phó giám đốc Sở phổ biến tại Hội nghị

      Cũng trong Hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Phó giám đốc Sở Nguyễn Thị Lan Anh Triển khai Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2022-2025 và các văn bản có liên quan. Trong quá trình triển khai Nghị quyết đồng chí đã nhấn mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách là nhiệm vụ chung của toàn ngành để các Nghị quyết được lan tỏa đến từng địa phương và người dân thì công tác tuyên truyền cần phải đẩy mạnh hơn nữa; đồng chí yêu cầu  thủ trưởng các đơn vị phổ biến các Nghị quyết đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị phải nắm bắt rõ các nội dung Nghị quyết để khi xuống cơ sở có thể tuyên truyền tới từng người dân và hướng dẫn người dân, cơ sở thực hiện.

Ảnh: đ/c Đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh – Phó giám đốc Sở, phổ biến tại Hội nghị

       Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được tiến hành nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt đã nâng cao nhận thức, hiểu biết rõ hơn về các nội dung trong Nghị quyết; đặc biệt giúp cho cán bộ công chức, viên chức của ngành nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Đinh Thị Hồng Liên - TTKN