Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐÊ VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Thứ ba, 30/08/2022 62
Để chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước trong mùa mưa bão, ngày 25/8/2022 đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đi kiểm tra tiến độ thi công xử lý cung sạt tại Km66 đê Hữu Sông Đáy và kiểm tra vận hành Âu Kim Đài; tham gia cùng đoàn đi có lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Thanh Bình – PGĐ Sở kiểm tra Âu Kim Đài

Âu Kim Đài là công trình có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong tổng thể hệ thống thủy lợi của tỉnh, đặc biệt ngăn không cho nước mặn lấn sâu vào sông Vạc và các hiện tượng xâm nhập mặn, tích và hớt ngọt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cấp nước sinh hoạt, ngăn ngừa nước lũ ngược từ sông Đáy vào sông Vạc và ngăn triều dâng, giảm nguy cơ ngập lụt, ứng phó với tác động nước biển dâng cho 6 huyện, thành phố khu vực Nam Ninh Bình, góp phần hoàn thiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương.

Hiện nay, Âu Kim Đài đã được bàn giao tạm thời cho công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình để quản lý khai thác và vận hành đảm bảo phục vụ tốt công tác ngăn mặn và tích nước ngọt phục vụ sản xuất, đồng thời đảm bảo ngăn lũ phòng chống thiên tai.

Ảnh:Lãnh đạo Sở kiểm tra tiến độ thi công xử lý sự cố sạt trượt bãi sông đê

Qua kiểm tra tiến độ thi công xử lý sự cố sạt trượt bãi sông đê hữu Đáy đoạn từ Km66+103 đến Km66+270 , thuộc địa phận xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn cho thấy, đơn vị thi công đã hoàn thành thi công nắn tuyến, đắp mở rộng thân đê chính đảm bảo yêu cầu thiết kế, cao trình đắp đến đáy lớp móng cấp phối đá dăm (+3,70)m; đắp lề phía sông đến cao trình thiết kế (+4,15)m, cơ bản đủ cao trình chống lũ theo yêu cầu thiết kế. Phần thi công cơ đê phía đồng cao trình thiết kế (+2,70) chưa thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.  Lãnh đạo Sở đã yêu cầu chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thiện cơ đê, đảm bảo an toàn, ổn định cho tuyến đê đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ.

       Nguyễn Thị Dịu - TTKN

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?