Khuyến nông Ninh Bình
Thứ hai, 20/05/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025

Thứ tư, 14/06/2023 412

Ngày 12/06/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch số 1630/KH-SNN về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025.

Chi tiết văn bản theo link: Ke_hoachKe_hoach_chuyen_doi_IPv6_cho_he_thong_mang_dich_vu_ha_tang_cong_nghe__2023.pdf

Danh sách liên quan