Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025 - Trung tâm

Thứ năm, 29/06/2023 137

     Thực hiện Kế hoạch số 1630/KH-SNN ngày 12/6/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình về Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình. Ngày 29/6/2023, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Ninh Bình ban hành kế hoạch số 32/KH-KN về việc chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ, hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-2025.

     Chi tiết văn bản theo đường link: KH_chuyen_doi_IPV6_TTKN.pdf
 

Danh sách liên quan
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?