Khuyến nông Ninh Bình
Thứ bảy, 22/06/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Chi tiết văn bản
Số hiệu 118/BC-KN
Trích yếu Báo cáo Kết quả thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”
Ban hành 15/11/2023
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản Trung tâm
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Cơ quan ban hành Quốc hội
Loại văn bản Quyết định
File đính kèm

Báo cáo kết quả chủ đề công tác năm 2023.pdf