Chủ nhật, 10/12/2023

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

Chi tiết văn bản
Số hiệu 29/2023/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Sửa đổi, bổ sung các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định định mức kinh tế kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Ban hành 15/11/2023
Hiệu lực
Người ký
Danh mục Văn bản Tỉnh
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
File đính kèm

17 định mức khuyến nông 2023.pdf