Khuyến nông Ninh Bình
Thứ bảy, 22/06/2024

Chào mừng 30 năm thành lập Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình (1993-2023) 

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Thứ hai, 16/05/2022 235
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

     Ngày 13/5/2022, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới quý II năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng chí Vũ Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Chánh văn phòng, lãnh đạo văn phòng điều phối nông thôn mới các huyện, thành phố; một số đồng chí Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Đại biểu thăm quan một số chỉ tiêu, tiêu chí của xã Khánh Công, huyện Yên Khánh

     Để triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022 đạt hiệu quả, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng điều phối các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai công tác xây dựng nông thôn mới ngay từ đầu năm 2022 và đã đạt được một số kết quả nhất định: Đến hết tháng 4 năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã có 117/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 98,3%); trong đó có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 238 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (chiếm 17%); 7 huyện, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 huyện, thành phố (huyện Hoa Lư, huyện Yên Khánh, huyện Gia Viễn, huyện Yên Mô; thành phố Tam Điệp) được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Thành phố Ninh Bình đã được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu, 100% thành viên nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiện vụ XDNTM; huyện Nho Quan đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định đã họp ngày 12/5/2022 xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

     Về tiến độ xây dựng nông thôn mới, trong năm 2022 huyện Kim Sơn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Yên Khánh đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và còn 2 xã Kim Tân và Kim Mỹ huyện Kim Sơn cũng về đích nông thôn mới, qua đó 100% số xã của tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, có 13 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 03 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đại biểu đã được đi tham quan một số tiêu chí nông thôn kiểu mẫu của 03 xã Khánh Mậu, Khánh Thủy, Khánh Công đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

     Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng nông thôn mới như tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, chất lượng xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương chưa thật sự nổi bật, vững chắc.

Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Phát biểu kết luận Hội nghị

     Kết luận cuộc Hội nghị, Đồng chí Vũ Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chánh văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đề nghị:

     Đối với tỉnh: Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;  hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới huyện Nho Quan trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn họp Hội đồng thẩm định Trung ương sau khi có quyết định phê duyệt vùng huyện; Tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đầy đủ các tiêu chí, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

     Đối với các huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng Đề án nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cấp huyện và cấp xã, qui định rõ cơ chế, chính sách hỗ trợ; Tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí, điều kiện huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí mới, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, dự án đầu tư...

     Đối với các xã: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn đang gặp khó khăn, duy trì những tiêu chí đã đạt được; thường xuyên báo cáo khó khăn, vướng mắc để có giải pháp chỉ đạo kịp thời về văn phòng điều phối các huyện, thành phố để có phương án giải quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn; quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; thu gom và xử lý chất thải, nước thải đúng nơi quy định.

Nguyễn Tất Thắng - TTKN

Danh sách liên quan
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?