MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHĂM SÓC LÚA SAU GIEO CÂY VỤ XUÂN 2020

 

Vụ Xuân có nền nhiệt độ thấp nên ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa, do đó để lúa sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao, bà con cần lưu ý một số biện pháp chăm sóc lúa Xuân như sau:

  1. Đối với trà Xuân sớm:

          Hiện tại lúa đang ở giai đoạn đẻ nhánh rộ – cuối đẻ nhánh. Dự kiến từ trung tuần tháng 3 đến cuối tháng 3 cây bước sang giai đoạn làm đòng, khi cây lúa bắt đầu phân hóa đòng, bà con thấy khoảng 10% dảnh cái có thắt eo ở đầu lá thì tiến hành bón phân đón đòng với lượng 1kg đạm ure + 3 kg kali. Sau đó duy trì mực nước trên ruộng từ 3 – 5 cm để thuận tiện cho việc làm đòng, trỗ bông của cây lúa.

Dặm tỉa lúa

  1. Đối với trà Xuân muộn:

Hiện tại lúa cấy đang giai đoạn bén rễ hồi xanh – đẻ nhánh, lúa gieo thẳng giai đoạn từ 2  lá – đẻ nhánh. Với những diện tích đã bón phân thúc đợt 1 chúng ta tiếp tục chăm sóc và duy trì mực nước từ 2 – 3 cm để cây lúa đẻ nhánh thuận lợi. Với những diện tích chưa bón phân đợt 1 thì cần lưu ý một số biện pháp sau:

– Với lúa cấy tay và cấy máy:

+ Khi cây lúa bén rễ hồi xanh (sau cấy từ 7 – 10  ngày), bà con bón phân thúc đẻ nhánh với lượng 3 – 5 kg đạm ure + 2 kg kali kết hợp làm cỏ, dặm tỉa. Trong công tác làm cỏ thì chúng ta có thể làm cỏ bằng tay hoặc sử dụng công cụ làm cỏ. Công cụ làm cỏ đặc biệt phát huy hiệu quả trên những diện tích cấy bằng máy.

+ Khi bà con thấy trên ruộng có khoảng 10% dảnh cái có thắt eo ở đầu lá thì bà con tiến hành bón đón đòng với lượng là 1kg đạm ure + 3 kg kali.

– Với lúa gieo thẳng:

+ Khi lúa đạt 2 – 2,5 lá đưa nước vào láng mặt ruộng và bón nhử 1 – 1,5 kg đạm + 1kg kali;

+ Khi cây lúa cứng cáp từ 3 – 4 lá, kết hợp với thời tiết ấm áp thì bà con tỉa dặm định mật độ, kết hợp làm cỏ bằng tay.

+ Khi lúa đạt 5 – 6 lá, cây lúa bắt đầu đẻ nhánh, chúng ta tiến hành bón thúc đẻ nhánh với lượng từ 3 – 4 kg đạm + 2kg kali, mực nước trong ruộng từ 2 – 3 cm để thuận lợi cho quá trình đẻ nhánh của cây lúa.

+ Khi trên ruộng có khoảng 10% dảnh cái có thắt eo ở đầu lá thì bà con tiến hành bón đón đòng với lượng là 1kg đạm ure + 3 kg kali và duy trì  mực nước từ 3 – 5 cm.

* Chú ý:

– Đối với cả lúa gieo thẳng và lúa cấy giai đoạn bón thúc đòng cần căn cứ sinh trưởng của cây lúa trên ruộng: với những ruộng lá còn xanh, những ruộng trũng không bón thêm Đạm mà chỉ bón Kali để tránh cây lúa bị đổ khi gặp mưa, gió to và hạn chế được sâu bệnh hại.

–  Ngoài các loại phân đơn thì nếu bà con sử dụng phân hỗn hợp NPK thì sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất có in trên bao bì.

Bón phân chăm sóc lúa

  1. Phòng trừ sâu bệnh

          Bà con cần thăm đồng thường xuyên để tác động những biện pháp kĩ thuật một cách hiệu quả theo đúng các giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, đồng thời phát hiện và phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại theo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh.

Thu Hằng – TTKN