Kỹ Thuật chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa 2021 trên địa bàn tỉnh gieo cấy gần 32 nghìn ha. Hiện nay, trà mùa sớm và mùa trung cơ bản đã gieo cấy xong, trà mùa muộn đang bắt đầu cấy. Để tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe, đạt năng suất, chất lượng cao bà con nông dân cần chú ý một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc như sau:

Với diện tích trà lúa mùa sớm:

Đang đẻ nhánh rộ và cuối đẻ nhánh cần tiếp tục duy trì mực nước trên ruộng từ 3 – 5cm để cây lúa đẻ nhánh thuận lợi, khi lúa bước vào phân hóa đòng tiến hành bón thúc đón đòng với lượng 3 – 4 kg Kali/ sào, với 1 số diện tích lúa sinh trưởng phát triển kém, lá vàng có thể bón bổ sung 1-1,5 kg đạm Urê, đồng thời thẽo dõi biễn của các đối tượng gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Với diện tích trà lúa mùa trung:

Cần tiếp tục duy trì lớp nước trên mặt ruộng từ 2 – 3 cm  giúp lúa nhanh bén rễ, hồi xanh. Kiểm tra, dặm tỉa kịp thời để đảm bảo mật độ, khi lúa đã bén rễ hồi xanh, vươn lá mới và ra rễ trắng thì tiến hành bón thúc đầy đủ, cân đối, tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng tốt, đẻ nhánh sớm, đẻ nhánh tập trung, bón nặng đầu nhẹ cuối. Lượng phân bón thúc đợt 1 cho 1 sào: 3 – 4kg đạm Urê + 2 – 3kg Kali. Tuỳ thuộc vào từng chân đất, giống lúa và mức độ thâm canh mà điều chỉnh lượng bón cho phù hợp. Nên sử dụng phân NPK chuyên dùng cho cây lúa để đảm bảo đầy đủ các dinh dưỡng đa, trung, vi lượng nhằm tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết bất thuận. Khi sử dụng cần quy đổi về dạng phân đơn để điều chỉnh lượng bón cho phù hợp và cân đối.

Cùng với việc bón thúc cần kết hợp với làm cỏ xục bùn để tiêu diệt cỏ dại là đối tượng canh tranh dinh dưỡng ánh sáng đối với cấy lúa, giúp giải phóng khí độc tích tụ trong đất, cung cấp ôxy giúp rễ lúa phát triển tốt, cũng như tăng hiệu quả sử dụng phân bón.

Với diện tích trà lúa mùa muộn: Hiện nay đang bắt đầu cấy cần bón lót đầy đủ, sau khi cấy thì duy trì mặt nước từ 2 – 3 cm để lúa nhanh bén rễ hồi xanh và phấn đấu cấy xong trước 20/7.

Đối với lúa gieo thẳng:

Khi lúa đạt 2 – 2,5 lá đưa nước sắp mặt ruộng, tiến hành bón nhử với lượng 2kg Đạm + 1kg Kali, kết hợp dặm tỉa sơ bộ, sau khi bón 3 – 4 ngày rút nước giữ đủ ẩm để lúa phát triển thuận lợi. Khi lúa đạt 5 – 6, lá đưa nước trở lại tiến hành bón thúc với lượng 2 – 3 kg đạm + 2 kg Kali, kết hợp dặm tỉa định mật độ.

          Qua kiểm tra cho thấy: hiện nay, diện tích gieo thẳng của một số địa phương đang tình trạng thiếu nước, đề nghị các địa phương đưa nước vào kịp thời để lúa gieo thẳng sinh trưởng tốt và đảm bảo tiến độ chăm sóc.

Đồng thời với việc chăm sóc lúa bà con cần Lưu ý:

+ Bảo vệ những diện tích mạ còn dư thừa sau khi cấy để khi điệu kiện bất thuận gây chết lúa thì vẫn có đủ mạ cùng giống cùng trà để rặm tỉa.

+ Cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bám sát dự tính, dự báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV để phòng trừ kịp thời có hiệu quả những đối tượng gây hại đặc biệt là chuột hại và ốc bươu vàng ở đầu vụ./.

Đinh Thị Hồng Liên – TTKNNB