HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

     Sáng ngày 26/4/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tổ chức hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Bách – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thanh tra tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

     Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh – tuyên truyền viên đã phổ biến đến các cán bộ, công chức, viên chức các văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề cơ bản, quan trọng về trình tự, thủ tục xử phạt; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; trách nhiệm của người có thẩm quyền xử phạt, của tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt vi phạm hành chính; giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng và thi hành các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ khi thực hiện tại cơ sở gặp phải.

Ảnh: đ/c Đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh – Tuyên truyền viên phổ biến tại Hội nghị

     Bên cạnh việc phổ biến lý thuyết pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, các tình huống về việc vi phạm hành chính cũng được đưa ra để các cán bộ, công chức, viên chức dự Hội nghị cùng  trao đổi, thảo luận và đưa ra giải pháp chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật;  nhằm mục tiêu hiểu sâu và thực hiện hiệu quả hơn những điều Luật quy định.

Ảnh: Đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

     Hội nghị được tổ chức đã nâng cao nhận thức, hiểu biết về các quy định về xử phạt vi phạm hành chính; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đặc biệt giúp cho cán bộ công chức, viên chức của ngành nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc xử phạt, chấp hành các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quả lý nông nghiệp trên địa bàn.

Lan Hương – KNNB