Ngày 11/1, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm 2022. Đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ảnh: Đ/c Trần Song Tùng, UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

     Năm 2021, dịch COVID-19 làm đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản, nhưng toàn ngành Nông nghiệp đã quán triệt quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với quyết tâm và nỗ lực vươn lên; đồng thời, đề ra các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, sáng tạo để vượt qua nhiều khó khăn, thách thức có được những kết quả khả quan.

     Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2,87%, tổng giá trị sản xuất 9.649,7 tỷ đồng. Riêng lĩnh vực thủy sản tăng 5,3%. Giá trị sản xuất trên 1 ha canh tác đạt 143,2 triệu đồng (tăng 3,4 triệu đồng so với năm 2020).

     Trên lĩnh vực trồng trọt, với việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; từng bước tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, kiểm soát tốt dịch hại, nên sản lượng các loại nông sản dồi dào, đáp ứng nhu cầu trong và ngoài tỉnh.

     Riêng cây lúa, mặc dù diện tích gieo cấy giảm nhưng năng suất trung bình đạt đỉnh cao mới, ước khoảng 61,22 tạ/ha, cao hơn 0,16 tạ/ha so với năm 2020. Đặc biệt, diện tích lúa nếp, đặc sản, chất lượng cao tiếp tục được mở rộng, đạt 52 nghìn ha, chiếm 72,5% tổng diện tích.

     Trong chăn nuôi, đã khống chế thành công bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; đồng thời, từng bước kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi và đẩy mạnh việc tái đàn lợn, đưa tổng đàn lợn hơi lên 273,1 nghìn con, bằng khoảng trên 85% so với thời điểm xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi tháng 3/2019.

     Năm 2021, toàn tỉnh có thêm 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 54 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

     Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại hơn. Trong năm, tỉnh ta đã có thêm huyện Yên Mô được công nhận đạt chuẩn NTM; 11 xã đạt chuẩn NTM, 16 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (vượt 1 xã so với kế hoạch), 2 xã đạt chuẩn NTM; huyện Nho Quan, thành phố Ninh Bình hoàn thành tiêu chí, hồ sơ, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh có 117/119 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 98,3%).

     Đặc biệt, năm qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị 04/CT-UBND về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, các ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Qua đó, từng bước lập lại trật tự trong hoạt động này, kịp thời bảo vệ, bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, góp phần giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.

     Năm 2022, nông nghiệp Ninh Bình đề ra mục tiêu, vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì và phục hồi sản xuất, xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm. Phấn đấu tăng trưởng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt từ 2% trở lên; giá trị trên 1ha canh tác đạt từ 148 triệu đồng/ha.

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Song Tùng, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả của ngành Nông nghiệp trong năm qua.

     Đồng chí nhấn mạnh, trải qua khó khăn, biến động nhưng nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế. Tuy nhiên, để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa rất cần có một tư duy đột phá.

     Năm 2022 dự báo tiếp tục sẽ là một năm khó khăn, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT cần đẩy nhanh tiến độ tham mưu cho tỉnh để sớm ban hành một số tiêu chí, cơ chế, chính sách phát triển cho giai đoạn mới. Tăng cường sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm chủ lực theo tiểu vùng kinh tế sinh thái.

     Từng bước làm thay đổi thói quen, tập quán canh tác của người nông dân, giảm thiểu việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón hóa học, gây hại cho môi trường, hướng tới nền sản xuất hữu cơ, sinh thái. Phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, sản phẩm nông nghiệp du lịch.

     Làm tốt hơn nữa công tác dự báo, thông tin thị trường nông sản. Quan tâm đến công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hành lang đê điều. Huy động mọi nguồn lực cho Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. ….

     Dịp này, nhiều cá nhân, tập thể thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đã được các cấp, bộ, ngành khen thưởng.

Ảnh: Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ

Ảnh: Đ/c Vũ Nam Tiến, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tặng Bằng Khen cho các tập thể

     Kết luận hội nghị đồng chí Giám đốc Sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Tỉnh, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngành nông nghiệp đoàn kết, nỗ lực chung sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguyễn Tất Thắng – TTKN