HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TRONG LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

           Ngày 24/6/2022 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức hội nghị “Đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật”. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó giám đốc Sở nông nghiệp & PTNT Ninh Bình; Lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch – tài chính, phòng Nghiệp vụ – tổng hợp; Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao và xúc tiến thương mại; Trung tâm Khuyến nông; Phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế các huyện, thành phố; một số HTX nông nghiệp, HTX ngành hàng và một số Doanh nghiệp cung ứng vật tư, doanh nghiệp nông nghiệp.

Năm 2020 tỷ lệ diện tích sản xuất lúa chất lượng cao, đặc sản chiếm tỷ lệ 70,4% tổng diện tích gieo cấy lúa. Áp dụng thành công quy trình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ từ 10ha năm 2018 lên trên 500 ha năm 2020 và đang tiếp tục được mở rộng ở các địa phương. Đã hình thành nhiều vùng sản xuất rau quả tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tem truy xuất nguồn gốc; ý thức người sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm đã được nâng cao, nhiều năm không xảy ra ngộ độc do rau quả.

Ảnh: Đại biểu trao đổi tại hội nghị

Định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2022-2025, tỉnh tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo lợi thế từng tiểu vùng sinh thái, theo hướng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp an toàn, theo hướng hữu cơ, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, đặc hữu, sản phẩm OCOP của tỉnh; lấy khoa học công nghệ làm nền tảng, động lực then chốt để phát triển sản xuất.

Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Kiêm – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị đối thoại các doanh nghiệp và các Hợp tác xã đã thẳng thắn trao đổi đưa ra vướng mắc trong quá trình sản xuất nông nghiệp đang gặp phải tại địa phương. Hội nghị đã ghi nhận gần 10 ý kiến của các HTX và doanh nghiệp các ý kiến tập trung vào một số nội dung chính như sau: các chính sách về thủy lợi nội đồng; các chính sách hộ trợ phân bón cho người dân trong sản xuất hữu cơ; chuyển đổi số trong doanh nghiệp, HTX hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Hầu hết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đều được các đồng chí lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo các cơ quan chức năng trực tiếp giải đáp, nhằm tháo gỡ, giải quyết khó khăn, tạo điều kiện cho các đơn vị sản xuất nông nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh đúng hướng, ổn định và bền vững

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Kiêm – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao những kết quả đạt được của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong những năm qua; đề nghị, các doanh nghiệp, phòng nông nghiệp và hợp tác xã tiếp tục chủ động phát huy, khai thác có hiệu quả các lợi thế sẵn có của địa phương; liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi khép kín, tạo ra sản phẩm chất lượng. Cơ quan chuyên môn tiếp tục đề xuất các nội dung mà các doanh nghiệp, hợp tác xã còn gặp khó khăn, vướng mắc; nhất là các cơ chế chính sách.

Đinh Thị Hồng Liên – TTKNNB