Hiệu quả mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao/hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Ninh Bình

Ninh Bình có khoảng 17 km đường bờ biển, vùng NTTS mặn lợ tập trung toàn bộ vào vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn. Xã Kim Hải, Kim Trung, Kim Đông, và thị trấn Bình Minh.

Từ năm 2012 đến nay, các hộ nuôi đã chuyển dần sang nuôi tôm thẻ chân trắng với nhiều phương thức nuôi khác nhau như thâm canh, bán thâm canh, nuôi công nghệ cao, nuôi tôm trong nhà kính có hiệu quả, năng suất cao.

Năm 2019, tổng diện tích nuôi toàn vùng đạt 3.500ha. Trong đó, diện tích thả tôm của toàn vùng là 2.260ha, diện tích nuôi ngao 1.200 ha, diện tích nuôi khác 20,3ha. Sản lượng nuôi thủy sản mặn lợ năm 2019 đạt: 48.631tấn.

Gần đây, tình hình nuôi tôm gặp không ít khó khăn do dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt là nuôi tôm trên các vùng ao đất tập trung. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do ao nuôi lâu năm cùng với sự thâm canh quá mức làm cho môi trường bị suy thoái, ô nhiễm nghiêm trọng, sự phát triển không đồng bộ, không tuân thủ quy hoạch việc sử dụng hóa chất bừa bãi.

Với tình hình nuôi tôm không thuận lợi đã có một số hộ chuyển dần một số diện tích sang sản xuất ngao giống, hàu giống. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích mà các cơ sở nuôi trồng thủy sản đang nghiên cứu đưa đối tượng phù hợp để tiếp tục nâng cao hiệu quả nuôi.

Để ứng phó với những diễn biến phức tạp về dịch bệnh, môi trường ao nuôi, đặc biệt là sử dụng và khai thác các diện tích ao nuôi tôm kém hiệu quả thì việc triển khai nuôi các đối tượng mới, trong đó có đối tượng nuôi là cá Hồng Mỹ đang bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con.

Năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Ninh Bình phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa thực hiện chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cá Hồng Mỹ cho bà con thông qua mô hình “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao/hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm”.

Mô hình triển khai với quy mô 01 ha tại 5 hộ tham gia mô hình, cá giống có kích cỡ từ 10 cm bước đầu cho thấy cá sinh trưởng và phát triển tốt. Sau gần 8 tháng nuôi trọng lượng cá ước đạt 830g/con, tỷ lệ sống ước đạt 85%.  Dự kiến nuôi đến cuối tháng 12 trọng lượng cá ước đạt trung bình từ 850 – 870 g/con, tỷ lệ sống ước đạt 85%, năng suất ước đạt 10,8tấn/ha đảm bảo các chỉ tiêu mô hình đề ra.

Đánh giá ban đầu cho thấy nuôi cá Hồng Mỹ trước hết tận dụng được các ao, nhất là các ao bỏ hoang, có lợi trong bối cảnh nhiều đầm tôm đang bị ô nhiễm chưa sử dụng lại được.

Khi cá đạt trọng lượng từ 0,85kg trở lên giá bán dự kiến là 90.000 – 100.000 đồng/kg cho hiệu quả kinh tế dự kiến khoảng 350.000.000đồng/ha.

Đánh giá ban đầu cho thấy nuôi cá Hồng Mỹ trước hết tận dụng được các ao, nhất là các ao bỏ hoang, có lợi trong bối cảnh nhiều đầm tôm đang bị ô nhiễm chưa sử dụng lại được.

Cá Hồng Mỹ dễ nuôi, có khả năng thích nghi tốt với các điều kiện môi trường và với các loại thức ăn. Tuy nhiên, cá Hồng Mỹ cần nhiều ôxy nên phải lưu ý sử dụng một số thiết bị như quạt nước, chạy sục khí để luôn luôn đảm bảo hàm lượng ôxy cho cá trong quá trình nuôi.

Ảnh: TT Khuyến nông Thanh Hóa thăm và kiểm tra hiệu quả của mô hình

Mô hình “Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá Hồng Mỹ trong ao/hồ gắn với tiêu thụ sản phẩm” đã góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường và dịch bệnh, mở ra hướng phát triển mới, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cũng như làm cho người nuôi thay đổi tư duy về nuôi trồng thủy sản bền vững, từ đó nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Vũ Thị Hiên – TTKN