Đồng chí Phạm Quang Ngọc kiểm tra một số công trình phòng chống lụt bão

     Sáng 17/8, đồng chí Phạm Quang Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình xung yếu trong công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn 2 huyện: Gia Viễn và Nho Quan.

     Đoàn đã đi kiểm tra công tác sẵn sàng vận hành, đảm bảo an toàn cống Mai Phương, Địch Lộng trên địa bàn huyện Gia Viễn. Các cống này được xây dựng từ năm 2006, có nhiệm vụ xả lũ, cắt lũ sông Hoàng Long dọc theo tuyến đê đầm cút khi nước sông vượt mức thiết kế. Kiểm tra công tác vận hành xả tràn phục vụ công tác phòng chống lụt bão tại hồ Đồng Chương, huyện Nho Quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc kiểm tra một số công trình xung yếu phục vụ công tác phòng chống lụt bão

Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc lưu ý: Mùa mưa bão năm nay dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, đề nghị đơn vị quản lý, khai thác chủ động phối hợp hiệu quả với Sở NN&PTNT, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan có biện pháp thực hiện giữ gìn, bảo quản tốt hệ thống cơ sở vật chất tại các công trình, kịp thời phát hiện, sửa chữa những hư hỏng, nhằm đảm bảo các cống, hồ, đập được an toàn và vận hành đáp ứng yêu cầu đề ra; huy động lực lượng ứng trực tại các công trình; xây dựng phương án vận hành cụ thể, an toàn, đúng quy trình, góp phần đảm bảo có hiệu quả trong công tác phòng chống lụt bão./.