ĐẠI HỘI HỘI CCB SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2022 – 2027

    Ngày 29/3,  Hội CCB Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Đại hội Hội CCB lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về dự tặng hoa chúc mừng đại hội có đồng chí Vũ Nam Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Trần Văn Thuần – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, chủ tịch công đoàn ngành, Bí thư đoàn thanh niên Sở và 21 đại biểu là hội viên CCB trong toàn Sở.

 

Đồng chí Vũ Nam Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Văn Thuần tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội Cựu chiến binh Sở Nông nghiệp và PTNT đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị và của Sở, tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong nhiệm kỳ qua, Các cấp Hội Cựu chiến binh trong Sở đã có nhiều hoạt động mới thiết thực, được cụ thể hoá vào chương trình công tác hàng năm. Trong nhiệm kỳ, do có nhiều cán bộ nghỉ hưu và chuyển công tác nên Hội đã chuyển sinh hoạt cho 21 hội viên; duy trì các chế độ sinh hoạt theo quy định và đột xuất. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 -2022:

     100% cán bộ hội viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của hội, kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, có 100% cán bộ hội được bồi dưỡng nghiệp vụ theo phân cấp (đạt chỉ tiêu).

     100% hội viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 95 % hội viên trở lên đạt danh hiệu thi đua lao động tiên tiến (đạt chỉ tiêu).

     100% hội viên gương mẫu, gia đình được công nhận gia đình văn hoá, không có con em mắc tệ nạn xã hội. (đạt chỉ tiêu).

     Hàng năm được BCH tỉnh hội công nhận danh hiệu cơ sở hội “Trong sạch vững mạnh”. (đạt chỉ tiêu).

     Tích cực cùng các tổ chức chính trị – xã hội phát động phong trào lao động phục vụ sản xuất, xây dựng đơn vị vững mạnh (đạt chỉ tiêu).

      Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Sở còn thường xuyên phối hợp với Công đoàn Ngành, đoàn thanh niên Sở tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý, TNXH, phát động ký cam kết thực hiện an toàn giao thông; góp phần thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phòng chống tệ nạn xã hội.

      Trong nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, Hội đã tập trung đề ra các chỉ tiêu chủ yếu.

     Phấn đấu 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng, có 100% hội viên CCB là đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, các chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

     100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có 95% hội viên trở lên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

     Phấn đấu 100% Cán bộ hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp.

     Phát triển 100% đối tượng đủ điều kiện kết nạp vào hội.

     Phấn đấu hàng năm cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh, 100% hội viên gương mẫu.

    Toàn hội không có gia đình hội viên nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn mới, xây dựng quỹ hội đạt 300.000 đ/ hội viên trở lên.

     100% hội viên tham gia ủng hộ các chương trình gây quỹ theo chỉ tiêu của Mặt trận tổ quốc và đoàn thể phát động.

     100% gia đình CCB không để sẩy ra con em mắc tệ nạn xã hội, hội viên không vi phạm khuyết điểm.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới

      Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ Đại hội Hội CCB Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ V đã thành công tốt đẹp, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 03 đồng chí, đồng chí Phạm Văn Trung được bầu làm Chủ tịch Hội CCB Sở khoá V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hôị cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022 – 2027./.

Nguyễn Tất Thắng-TTKN