BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỔ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Chiều ngày 24/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp” cho đối tượng là thành viên trongBCH Công đoàn ngành nông nghiệp và PTNT; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở; BCH đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT; BCH các chi đoàn trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Khiêm – Phó Giám đốc Sở nêu rõ yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi sốtrong ngành Nông nghiệp và PTNT, xây dựngKế hoạch chuyển đổi số của ngành bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh về chuyển đổi số. Toàn thể CBCCVC và người lao động trong ngành cơ bản đã được phổ biến, tuyên truyền về các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Sở về Chuyển đổi số; kế hoạch thực hiện chuyển đổi số đã được xây dựng tới từng đơn vị trực thuộc Sở.

Ảnh: Đồng chí Đinh Văn Khiêm phát biểu khai mạc Hội nghị

Giảng viên Lại Châu Quang – Giám đốc công ty cổng thông tin số đã phổ biến đến lớp tập huấnnhững kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; đặc biệt kiến thức về chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp. Giảng viên cho biết việc xây dựng hệ thống dữ liệu số nông nghiệp cho phép lưu trữ, quản lý dữ liệu của ngành, kết hợp với ứng dụng hiển thị thông tin dữ liệu là rất cần thiết. Hệ thống bản đồ nông nghiệp số sẽ đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có đủ dữ liệu, số liệu cập nhật để hoạch định chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm hoạch định tìm kiếm thị trường, hoạch định chính sách quản lý, hoạch định vùng cây trồng…).

Ảnh: Giảng viên Lại Châu Quang phổ biến kiến thức về chuyển đổi số

Hệ thống dữ liệu số trong nông nghiệp góp phần minh bạch sản phẩm, sẽ giúp kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị trường đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

Hội nghị được tổ chức đã nâng cao nhận thức, hiểu biết về chuyển đổi số trong lĩnh nông nghiệp cho các đối tượng tham gia tập huấn thuộc các tổ chức đoàn thể trong Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình; đưa ra mụctiêu cơ sở dữ liệu về nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng. Trong đó sẽ cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu về cây trồng, vật nuôi, thủy sản,… Xây dựng bản đồ số nông nghiệp sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thuận tiện hơn trong cung cấp thông tin trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lan Hương – TTKNNB