Thông báo Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2020

     Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được 31.417 ha lúa (đạt 92,4% kế hoạch). Hiện tại, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến ôm đòng; trà lúa mùa trung, mùa muộn đang đẻ nhánh đến cuối đẻ.

     Nhìn chung trên phạm vi toàn tỉnh lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, qua kết quả điều tra tình hình diễn biến sinh vật hại trên đồng ruộng và kết quả giám định virus gây bệnh lùn sọc đen ngày 29 và ngày 31/7 của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Bắc cho thấy: Số mẫu rầy thử nghiệm dương tính là 30/593 mẫu thử nghiệm (chiếm 5,1%) (HTX Kim Tân, xã Kim Tân, huyện Kim Sơn) và 01 mẫu lúa dương tính với virus bệnh lùn sọc đen (HTX Bắc Thành, xã Lai Thành, huyện Kim Sơn).

     Mặt khác mật độ rầy trưởng thành lưng trắng lứa 4 đang di trú trên các trà lúa, mật độ phổ biến từ: 3-5 con/m2 ; nơi cao: 7-10 con/m2 ; cá biệt: 20-30 con/m2 (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh,…); rầy cám lứa 5 đang nở rộ, mật độ phổ biến: 200-300 con/m2 , nơi cao: 500-800 con/m2, ổ trên 1.500 con/m2 T1-2 (Kim Sơn, Yên Khánh, Yên Mô,…).

     Trong thời gian tới, rầy lưng trắng mang virus tiếp tục tăng trên các trà lúa, nguy cơ gây hại của bệnh lùn sọc đen ở vụ Mùa là rất lớn, nếu không có biện pháp phòng chống kịp thời bệnh sẽ lây lan và gây hại nặng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất của vụ.

     Để hạn chế sự lây lan và gây hại của bệnh lùn sọc đen trên đồng ruộng, bảo vệ sản xuất lúa vụ Mùa năm 2020. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa có văn bản đề nghị các ngành có liên quan phối hợp với các địa phương chủ động điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối, bón thúc kali cho diện tích lúa ở giai đoạn phân hóa đòng để tạo điều kiện cho cây khỏe, tăng cường khả năng chống chịu các đối tượng sinh vật hại. Phát động toàn dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, diễn biến các đối tượng sinh vật hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

     Đối với bệnh lùn sọc đen cần tổ chức phun trừ rầy ở các vùng có mẫu rầy dương tính và những vùng có nguy cơ cao; những ruộng, khu vực còn lại thường xuyên điều tra, khoanh vùng, chỉ đạo phun thuốc trừ rầy lưng trắng những nơi có mật độ từ 1.000 con/m2 trở lên. Thời gian phun trừ từ ngày 01/8-10/8 bằng một trong các loại thuốc nội hấp và thuốc chống lột xác như: Sutin 5EC, Penalty 40 WP, Chess 50WG, Applaud 25SC, Amira 25 WP,…

     Đối với ruộng lúa xuất hiện bệnh cần nhổ vùi cây lúa bị bệnh phun thuốc trừ rầy để ngăn chặn nguồn bệnh phát tán; nếu ruộng có trên 30% số dảnh lúa bị bệnh thì tiến hành tiêu hủy ngay cả ruộng bằng cách cày vùi diệt mầm bệnh; trước khi cày vùi phải phun thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để ngăn chặn nguồn bệnh phát tán sang ruộng khác.

     Đối với chuột hại: Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2020 (Áp dụng biện pháp diệt chuột tổng hợp). 3. Các Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tham mưu kịp thời cho UBND các huyện, thành phố; chỉ đạo, hướng dẫn các xã, HTX và bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật để phòng chống kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sinh vật hại gây ra.

Nguồn: ninhbinh.gov.vn