Nhằm giúp cán bộ khuyến nông viên cơ sở và cộng tác viên khuyến nông  bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Trung tâm Khuyên nông Ninh Bình đã tổ chức lớp tập huấn TOT cho khuyến nông viên cấp cơ sở về kỹ thuật chuyên ngành cho 30 cán bộ khuyến nông, đối tượng chuyển giao cấp xã, cộng tác viên Khuyến nông đến từ các xã tiêu biểu trong tỉnh.

Lớp tập huấn Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt trên ao nổi diễn ra từ ngày 25-26/7/2019 với nội dung về: Hệ thống NTTS. Những thành tựu, khó khăn, thách thức trong NTTS và giải pháp khắc phục, phát triển NTTS trong giai đoạn hiện nay; Thiết kế hệ thống, chăm sóc và quản lý ao nuôi; Đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi một số đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế; Quản lý chất lượng nước trong NTTS.

Đ/c Bùi Hữu Ngọc – PGĐ Trung tâm khuyến nông khai mạc lớp tập huấn

          Với thời lượng 1,5 ngày học viên tham gia học trên lớp và 0,5 ngày đi tham quan học hỏi kinh nghiệm thực tế trong 1 đợt tập huấn. Ban tổ chức lớp và các Giảng viên tham gia giảng dạy đã truyền tải đầy đủ các nội dung của chuyên đề với phương pháp lấy người học làm trung tâm; giảng viên đã đưa ra các ví dụ, tình huống minh họa rất thực tế và phong phú, đa dạng. Các học viên đã thảo luận, trao đổi rất sôi nổi và cùng các giảng viên phân tích những thuận lợi khó khăn, giải đáp được những vướng mắc, các vấn đề còn băn khoăn.

Học viên thảo luận, trao đổi rất sôi nổi cùng giảng viên

          Kết thúc khóa, các học viên đã được trang bị, nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt trên ao nổi đồng thời cũng được trao dồi kỹ năng đào tạo, tập huấn giúp họ chủ động, tự tin trong tổ chức các khóa tập huấn cho nông dân; những kiến thức đã học được sẽ  góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến nông.

Người viết

Đinh Thị Hồng Liên – TTKNNB