Do ảnh hưởng của đợt mưa từ 12/7-18/7/2018 và cơn bão số 3 (18-19/7), trên địa bàn tỉnh đã có mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng cho trên 5.000 ha trong đó có trên 3.000 ha bị ngập trắng. Để khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy để đảm bảo thời vụ cần lưu ý một số vấn đề sau:

          – Với những diện tích gieo cấy sớm cây lúa đã bước vào giai đoạn đẻ nhánh, với những diện tích này mức độ ảnh hưởng của ngập úng là không lớn, sau khi nước rút giữ nước mặt ruộng từ 3 -5 cm và tiến hành bón thúc để cây lúa đẻ nhánh sớm, đẻ tập trung tăng tỷ lệ dảnh hữu hiệu. Lượng bón cho 1 sào là 3 – 4 kg Urê + 2 – 3 Kaliclorua, khi bón kết hợp với rặm tỉa và làm cỏ xục bùn.

          – Với diện tích lúa cấy và lúa gieo thẳng bị ngập úng đã được rút nước kịp thời, sau khi rút nước cần tiến hành bón bổ sung 7 – 10 kg lân supe/ sào kết hợp phun phân qua lá để tăng cường sự phát triển của bộ rễ, cung cấp dinh dưỡng giúp cây lúa nhanh phục hồi. Kiểm tra đồng ruộng rặm tỉa tại những vị trí bị khuyết dảnh bằng mạ dự phòng đúng giống đúng tuổi để đảm bảo sự đồng đều trên đồng ruộng, khi lúa bắt đầu đẻ nhánh thì tiến hành bón thúc theo quy trình.

          – Với những diện tích bị ảnh hưởng nặng, tập trung ở các diện tích lúa gieo thẳng mới gieo, sau khi nước rút cần kiểm tra kỹ nếu có thể gieo bổ sung thì cần gieo bổ sung ngay. Nếu mật độ không còn đảm bảo thì tiến hành gieo lại, cần sử dụng các giống lúa ngắn ngày, khi gieo lại cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật như gieo mới. Với những diện tích không thể gieo thẳng lại được, cần khẩn trương gieo mạ sân nền để cấy.

          – Với những địa phương chưa cấy cần đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị đầy đủ vật tư, cấy càng sớm càng tốt khi điều kiện cho phép, phấn đấu xong trong tháng 7.

          Đồng thời với việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật trên cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, bắt ốc bươu vàng gây hại, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và thông báo hướng dẫn của Chi cục Trồng trọt và BVTV về các đối tượng gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

Người viết

Phạm Duy Phú – TTKNNB