Đại hội thi đua Sở Nông nghiệp & PTNT Ninh Bình lần thứ V

     Sáng ngày 12/6/2020, tại Hội trường Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V. Đến dự và chủ trì Đại hội có ông Vũ Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Sở.

     Tham dự Đại hội còn có ông Đỗ Văn Miền, Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các Phòng, đơn vị trực thuộc và hơn 100 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu trong Sở.

     Tại Đại hội, đại biểu được xem video về những thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của Sở Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn 2015 – 2020 và những định hướng trong giai đoạn 2020 – 2025; giới thiệu một số tập thể, cá nhân xuất sắc điển hình trong phong trào thi đua yêu nước

Ảnh: Đại biểu phát biểu tham luận tại Đại hội thi đua

     Phát biểu tham luận tại Đại hội các đồng chí phân tích, thảo luận, đánh giá cao kết quả đạt được của Sở trong giai đoạn 2015 – 2020, nổi bật là: Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân hàng năm đạt trên 2,02%; Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng, tăng 21,9 triệu đồng so với năm 2015, năm 2020 ước đạt 135 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ hộ dân dung nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2019 đạt 95%, tăng 4% so với năm 2015, năm 2020 ước đạt 95,5%; đến nay có thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 02 huyện Hoa Lư, Yên Khánh và 101/118 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 85,6%; ước đến hết năm 2020 có thành phố Tam Điệp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 03 huyện Hoa Lư, Yên Khánh, Gia Viễn và 107/118 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tỷ lệ 90,67%).

Ảnh: Lãnh đạo Sở tặng giấy khen cho cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

     Tại Đại Hội, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã tặng giấy khen 05 cho tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2015 – 2020.

Ảnh: Đồng chí Vũ Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát động thi đua tại Đại hội

     Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Nam Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Sở nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và đề nghị các tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng sẽ tiếp tục là nòng cốt trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; luôn là điểm sáng, là những tấm gương cho phong trào thi đua trong giai đoạn tiếp theo. Đồng thời đồng chí Giám đốc Sở cũng đưa ra một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện  tốt phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đưa nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà lên vị thế mới, tiến tới một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa phát triển toàn diện bền vững, xây dựng nông thôn mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Nguyễn Tất Thắng – TTKN