• BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỔ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP28.06.2022BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỔ TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP Chiều ngày 24/6/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình tổ chức Hội nghị “Bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp” cho đối tượng là thành viên trongBCH Công đoàn ngành nông nghiệp và PTNT; chủ tịch, phó chủ tịch […]