• Cúm gia cầm H5N8 và một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp14.09.2021Cúm gia cầm H5N8 và một số biện pháp phòng bệnh tổng hợp Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp quốc (FAO), từ năm 2014 đến nay, tổng cộng đã có 64 quốc gia, vùng lãnh thổ báo cáo phát […]