• Chăm sóc gia súc, gia cầm trong những ngày nắng nóng02.06.2021Chăm sóc gia súc, gia cầm trong những ngày nắng nóng Hiện tại, miền Bắc đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm, nhiệt độ tăng cao làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của đàn gia súc gia cầm. Để chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi bà con […]
  • Thông báo Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 202004.08.2020     Thông báo Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2020      Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được 31.417 ha lúa (đạt 92,4% kế hoạch). Hiện tại, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến ôm đòng; trà lúa mùa trung, mùa muộn đang đẻ nhánh […]