• Tập huấn khuyến nông viên06.10.2020     Tập huấn khuyến nông viên      Sáng ngày 02/10, Trung tâm Khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà hữu cơ cho 40 cán bộ khuyến nông viên của 40 xã có số lượng gia cầm lớn trên địa bàn tỉnh. Đ/c Bùi Hữu Ngọc […]
  • Thông báo Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 202004.08.2020     Thông báo Bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2020      Đến nay toàn tỉnh đã gieo cấy được 31.417 ha lúa (đạt 92,4% kế hoạch). Hiện tại, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn phân hóa đòng đến ôm đòng; trà lúa mùa trung, mùa muộn đang đẻ nhánh […]